Historie našeho chovu

    Hospodařit začal manžel v roce 2008 s prvním stádem ovcí (suffolk) o počtu deseti bahnic a jednoho berana. Ovečky nebyly plemenné ani v kontrole užitkovosti. V té době ještě s chovem ovcí teprve začínal. O rok později jsme se s manželem potkali a do chovu oveček zasvětil i mě. V létě 2011 jsme suffolky prodaly a pořídili jsme si plemenné romanovky.